mojagostilna.com

Podravska

 1. Turistična kmetija Golob

  Kupčinji vrh 2, 2289 Stoperce, Telefon: 02/ 761 08 50
 2. Turistična kmetija Goričan

  Gabernik 78, 2314 Zg. Polskava, Telefon: 02/ 845 20 96
 3. Turistična kmetija Kaučič

  Trstenik 21, 2234 Benedikt v Slovenskih goricah, Telefon: 02/ 703 60 23
 4. Turistična kmetija Kozarčan

  Pristava 28a, 2282 Cirkulane, Telefon: 02/ 740 80 30 , GSM: 041/ 549 526
 5. Turistična kmetija Kunčič

  Lobnica 25, 2342 Lobnica, Telefon: 02/ 603 20 13
 6. Turistična kmetija Lončarič

  Jelovice 16, 2322 Majšperk, GSM: 050/ 331 860
 7. Turistična kmetija Okršlan

  Sv. Florijan nad Škofjo Loko 2, 4220 Škofja Loka, Telefon: 04/ 518 56 19
 8. Turistična kmetija Pri kapeli

  Drbetinci 26, 2255 Drbetinci pri Vitomarcih, Telefon: 02/ 757 54 11
 9. Turistična kmetija Pungračič

  Drenovec 7, 2283 Drenovec pri Zavrču, Telefon: 02/ 761 06 41
 10. Turizem Požar

  Zg. Kungota 35 a, 2201 Zg. Kungota, GSM: 041/ 355 142