Mojagostilna.com

Po regijah

 1. Turistična kmetija Pr Jureč

  Ledine 19, 5281 Spodnja Idrija, Telefon: 05/ 377 90 96
 2. Turistična kmetija Pri Andrejevih

  Narin 107, 6257 Pivka, Telefon: 05/ 753 20 70
 3. Turistična kmetija Pri belem kamnu

  Srednja Kanomlja 44, 5281 Spodnja Idrija, Telefon: 05/ 374 21 00
 4. Turistična kmetija pri Cunarju

  Jurišče 1, 6257 Jurišče, Telefon: 05/ 757 80 82
 5. Turistična kmetija Pri Fajdigat

  Temenica 4, 1296 Temenica, Telefon: 01/787 40 71
 6. Turistična kmetija Pri kapeli

  Drbetinci 26, 2255 Drbetinci pri Vitomarcih, Telefon: 02/ 757 54 11
 7. Turistična kmetija Pri Kovačiji

  Babno Polje 28 c, 1386 Babno Polje, Telefon: 01/ 705 77 28
 8. Turistična kmetija pri Marku

  Crngrob 5, 4209 Crngrob, Telefon: 04/513 16 26
 9. Turistična kmetija Pri Martinovih

  Globočice 8, 8262 Krška vas, Telefon: 07/ 496 10 57
 10. Turistična kmetija Pri mlinu

  Branik 206, 5295 Branik, Telefon: 05/ 305 73 56